ویژگی منحصر به فرد جک قیچی روکار

  • دارای قفل ایمنی هیدرولیکی
  • دارای جعبه کنترل یکپارچه با کاربری آسان
  • دارای سیستم خودکار قفل ایمنی در زمان بالا رفتن جک در هر 10 سانتی متر
  • دارای سیتم هیدرولیک تنظیم کننده برای هم سطح نگه داشتن صفحات جک
  • دارای هشدار  ایمنی در زمان پایین آمدن جک جهت جلوگیری از آسیب به اپراتور
  • دارای پیستون دوبل روی هر پایه جک که سبب افزایش قدرت و ارتفاع بالابری جک می شود
  • بدون نیاز به حفر چال به واسطه ی رمپ های موجود و ارتفاغ جمع شده 105 میلی متری دستگاه

 

جک قیچی روکار
دستگاه جک قیچی روکار